Læremidler i fremmedspråk

Å lære et nytt språk krever hardt arbeid. Men gjør det noe om det er gøy iblant?

WINGS-serien inneholder engelske lettlestbøker på 26 nivå. Brukes på barne- og mellomtrinnet.
Les mer.

Traditional Tales Klassiske eventyr fra hele verden. Passer for barne- og mellomtrinnet. 
Les mer.

Deep End-serien Spennende bøker for ungdomstrinnet.
Les mer

Skolen der engelsk er gøy Nylund skole i Stavanger bruker australske lærebøker.
Les mer.

 

- Gi elevene et publikum! Rodney Martin, mannen bak WINGS-serien, besøker Norge igjen.
Les mer.

Buggeland skole i Sandnes:
- Elevene ber om å bli hørt i leksa.
Les mer.

Lettlestbøker
Spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Kopieringsoriginaler
Engelsk, spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Brettspill
Engelsk, spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Talking Dice
Terninger som læremiddel.
Gets you talking!
Les mer.

Big Books
Mer enn 50 av titlene i WINGS-serien er også utgitt som Big Books.
Les mer.

Picture Dictionary 
Mannen bak WINGS-serien har laget denne fine billedordboka.
Les mer.

Priser 
Finn oversikt her.

in2Era 
in2Era er en verden av online-produkter for hjem, skole og bibliotek.
Les mer.

Lesedagboka
- boka som tar vare på de gode leseopplevelsene.
Les mer.