European Language Institute

Fra det italienske forlaget European Language Institute - ELI - får vi materiell på spansk, tysk, fransk og italiensk. Det gjelder lettlestbøker, spill og kopieringsoriginaler. 

* Brettspillet "English Championship" vil gjøre elevene fortrolige med det engelske språket og med kulturen i den engelskspråklige verden. *Interessante spørsmål fra områder som musikk, litteratur, sport, fritid , geografi og teknologi.

"My Shopping List" tar sikte på å gi eleven øvelse i å uttrykke seg riktig med hensyn til ordforråd og språklige strukturer i forbindelse med innkjøp. Nivå: A1-A2

De tre nyeste spillene fra ELI; Preposition Island, English Championship og My Shopping List. Se omtale under presentasjonen av hvert enkelt spill.

Kopieringsoriginaler hvor eleven lærer nytt vokabular på en morsom måte.