- Elevene ber om å bli hørt i leksa

Lærerne Siri Erland og Bjarte Gjesdal ved Buggeland skole i Sandnes mener å kunne registrere flere positive resultater etter at de tok i bruk de nivåinndelte småbøkene fra australske Era Publications, den såkalte Wings-serien. - Flere enn før tør å snakke - og de snakker gjerne i hele setninger, sier Bjarte. - De er blitt sikrere. Nå ber de gjerne om å bli hørt, kan han fortelle. - Ordbildene fester seg, elevene husker bedre, legger Siri til. Det kommer av måten bøkene er bygget opp på, med mange repetisjoner, mener hun.

Pensumverk og småbøker

- Dere bruker småbøkene ved siden av et pensumverk. Får dere tid til begge deler?
- Vi må velge vekk noe i læreverket, det blir ikke tid til begge deler fullt ut. sier Siri. Samtidig peker hun på muligheten til mengdelesing som disse bøkene gir. - Mengdelesing er viktig, understreker hun.- En lesetekst i uka er ikke nok. Det er viktig med små drypp flere ganger i uka. Wings-bøkene
blir også brukt i forbindelse med stasjonsundervisning. - Historiene i disse bøkene er mer engasjerende og levende enn de ofte er i et læreverk. Elevene liker dem veldig godt, slår Bjarte fast.

Frisk diskusjon i hjemmene

Opplegget varierer noe fra trinn til trinn, men det er vanlig at elevene hver uke får med seg ei bok hjem som de skal lese i daglig sammen med foreldrene. Dette kan i noen tilfeller føre til ganske friske diskusjoner mellom de voksne og barna omkring riktig uttale. - Vi var nødt til å legge ut en lenke hvor man kan høre hvordan ordene skal uttales, opplyser Bjarte med et smil. Det er altså ikke bare elevene som blir engasjerte av opplegget.

Veiledet lesing - guided reading

Elevene kjenner til metoden veiledet lesing fra norskfaget. Nå kan de benytte den samme metoden i engelskundervisningen. Denne undervisningsmetoden gir elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring og gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted. Wings-bøkene fordeler seg på 26 forskjellige lesenivå og er beregnet på denne metoden.

Mange av titlene i Wings-serien foreligger også som storbøker. Disse egner seg godt til felles lesing (shared reading) og til opplesing og samtale i en gruppe. Lærer Bjarte Gjesdal har god erfaring med de australske bøkene.

Mange av titlene i Wings-serien foreligger også som storbøker. Disse egner seg godt til felles lesing (shared reading) og til opplesing og samtale i en gruppe. Lærer Bjarte Gjesdal har god erfaring med de australske bøkene.

System viktig

Med opptil 30 titler på enkelte nivå omfatter denne serien fler hundre titler. For å beholde oversikten,
er det derfor svært viktig å finne fram til et godt system for oppbevaring og bruk av bøkene.
Lærerne på Buggeland har funnet fram til tidsskriftsamlere i A5 format som passer godt til småbøkene.