Skolen der engelsk er gøy

- Kjempebra!
Casper er ikke i tvil når han skal beskrive engelskbøkene de bruker i klassen.
- Hva er så bra?
- Alt! svarer han begeistret.
- Har du noen favorittbok?
Her må 3.-klassingen tenke seg litt om.
- Ben's colours, sier han etter litt betenkningstid.
- Han prøvde å male hunden, og så kom mamma.
- Hva lærte du av den boka?
- Brown, red, green and ..eh..yellow.
- En bok til du liker?
- Ben's bath. Han hoppet i badekaret, og så sa det splash!

Sier Casper før han må forlate Ben en stund for å gjøre ferdig siden i friskrivingsboka, hvor han har fylt nesten en hel side med setninger om "Making a salad".

Snakke tidlig
Lisette Lode er hovedlærer i engelsk. - La elevene snakke engelsk tidlig! sier hun ivrig.   - Til å begynne med trenger de ikke bruke mer enn enkle ord - etter hvert blir det setninger. Det viktige er at de ikke er redde for å snakke engelsk med hverandre. Hvis elevene kommer opp til mellomtrinnet før de for alvor begynner å trene på å kommunisere med hverandre, opplever mange at det har oppstått sperrer mot å uttrykke seg på fremmedspråket, hevder hun bestemt. Fra 4. klassetrinn bruker hun kun engelsk når faget står på timeplanen. Det samme må elevene gjøre. - Dette takler de fint, sier hun, men legger til at hun oversetter en del underveis for å være sikker på at alle henger med.  

Skriftlig
Mens engelskundervisningen de to første årene i stor grad blir drillet inn gjennom sanger, rim og regler, starter "alvoret" fra 3. klassetrinn. Selv om det muntlige blir vektlagt helt fra begynnelsen, får det skriftlige også ganske tidlig en sentral plass.Litt forsiktig riktignok i 3. klasse, f.eks. i form av avskrift av engelske ord og uttrykk, som utfylling av setninger av typen "I can see....." eller å skrive et brev.

Eventyr i storbøker
Lisette Lode har stor tro på bruk av eventyr i fremmedspråkundervisningen. Storbøkene er i denne sammenhengen et nyttig læremiddel. - Det er viktig at vi har en rød tråd i undervisningen, sier Lisette. - Ord elevene møter i bøkene de leser, må de få bruke i det skriftlige arbeidet. I fjerde klasse får elevene hjemmelekse i stavskrift. Dette kan være ganske omfattende tekster som de lærer utenat som forberedelse til diktater.

(I midten:) - What is a monster? spør lærer Alice Angell-Olsen. Elevene svarer - på engelsk.
(Nederst:) Lisette Lode har stor tro på bruk av eventyr i undervisningen i fremmedspråk. Storbøkene er et nyttig læremiddel i denne sammenhengen.

Stasjonsundervisning
Undervisningen i basisfagene på Nylund foregår i stor grad som stasjonsundervisning. For engelskfaget vil det si en dobbelttime pr. uke. - Om lag to av tre ganger foregår undervisningen på denne måten, forklarer Lisette. Vi har 6 stasjoner og 4 - 5 elever i hver gruppe. Ei av gruppene er lærerstyrt. Lesing, skriving, data, praktisk (klipp og lim) og samarbeid (f. eks. spill) er stikkord for de andre stasjonene. - En dobbelttime i uka er jo ikke mye, sier Lisette, men det er utrolig hva vi kan få plass til! Og så prøver vi å lure inn litt engelsk daglig, f. eks. ved at en av elevene hver dag forteller hvilken dag, dato og årstid det er.

Wings-bøkene
De nivåinndelte bøkene i Wings-serien fra det australske forlaget Era Publications har en helt sentral plass i opplegget på Nylund skole. - Med disse bøkene ser vi at elevene opplever en veldig leseglede, sier Lisette Lode. - Det er noe med fargene, bildene som er tiltalende.

Mandag 12.45 -13.15:
Engelsk Elevene sitter på golvet foran lærer Alice Angell-Olsen. Hun har tatt fram boka som beskriver det disse to timene skal handle om: Fruit salad. - What kind of fruit do you like? Samtalen foregår på engelsk. Innimellom oversetter hun for å forsikre seg om at alle forstår.

Angell-Olsen har god erfaring med de australske lærebøkene. - Det er noe med illustrasjonene, sier hun. De fenger og letter dermed forståelsen samtidig som de gjør det lettere å huske. Også setningsstrukturen er viktig. Bøkene er systematisk bygd opp med mange gjentakelser av formuleringer og bestemte ord. Vi opplever at engelsken glir inn på en leken og lett måte!

- Mange lærere strever med å finne noe som interesserer guttene. Hva er din erfaring?
- Guttene elsker disse bøkene! Her er noe for alle, for de som liker fag og for de som liker eventyr. Og så har de sans for humoren!
- What can you see here? Læreren spør, og elevene svarer - på engelsk.

Så går elevene til hver sine stasjoner. Elevene på den lærerstyrte stasjonen blir igjen hos lærer Alice Angell-Olsen. De skal fortelle om boka de har lest hjemme, "The monster".

Andre stasjoner:
- ABC-stasjon. Skrive tekst i engelsk friskrivingsbok om vegetables, 8 - 10 setninger, tegne til.
- Formingsstasjon
- Datastasjon
- Konstruksjonsstasjon
- What is a monster? Elevene forklarer.
- "How to make my favourite salad." Elevene i denne gruppa benytter seg av både klipp og lim, fargestifter og egne setninger.

Lærer Kristin Sunde (t. v.) noterer ned forslagene fra elevene om hva som skal med i en fruktsalat. Det samme temaet har gruppa til lærer Marit Berntsen (t. h.). Wings-bøkene gir hjelp både til å finne de riktige ingrediensene og til å formulere setningene. - Nå skal jeg ha "My Body". Elevene fører nøye oversikt over bøkene de leser. For hver lest bok stempler de på et skjema. Med opp til 30 titler på hvert nivå gjelder det å ha orden på sakene! Lærer Torunn Hole hjelper til. - Det er veldig kjekt å arbeide med disse bøkene, sier Marit Berntsen. - Elevene får med seg mer sammenlignet med det jeg har opplevd tidligere, sier hun. Hun har erfaring med forskjellige læreverk. - Og så blir ikke overgangen til 4. klasse så stor. Med så mange bøker i omløp er det viktig å ha et godt system. Nylund skole har funnet fram til disse trekassene, som er levert av forlaget GAN Aschehoug. Kassene er plasserte i klasserommene slik at de er lett tilgjengelige.

 

Oså biblioteket - eller læringssenteret - har et godt utvalg med bøker fra Wings-serien. Det hender at noen elever trenger noe lettere - eller vanskeligere - enn det de har i klasserommet. Da henvender de seg til biblioteklærer Michaela Håland. Hun finner noe som passer den enkelte. Det er ikke få besøkende Michaela har vist denne reolen - og resten av det velutstyrte og velorganiserte senteret. Hun har også besøkt utdanningsetaten i Oslo for å orientere om arbeidet sitt. Læringssenteret er betjent hele skoledagen. Etter skoletid kan elevene gjøre lekser her, eller lese og spille brettspill.