- Gi elevene et publikum!

- Det finnes ikke noe mer motiverende for elever som skal lære et nytt språk, enn å gi dem et virkelig publikum, sier forfatter og forlegger Rodney Martin. Den australske pedagogen var nylig på snarvisitt i Norge etter å ha deltatt på bokmessa i Frankfurt for 39. gang. Lærere fra et ti-talls skoler på Jæren fikk innføring i hvordan Readers' Theatre kan benyttes for å fremme muntlig bruk av engelsk. - Readers' Theatre er en strategi som fremmer leseferdigheten gjennom repetisjoner som fører fram til en forestilling, sier Martin. 

Lærere fra flere skoler deltok på workshop på Jærtun på Bryne. Her levendegjør noen av dem eventyret om pannekaka.

Lærere fra flere skoler deltok på workshop på Jærtun på Bryne. Her levendegjør noen av dem eventyret om pannekaka.

- Målet er å styrke elevens selvtillit i lesingen ved å få dem til å øve med et bestemt mål for øye. Motvillige elever opplever en reell grunn til å lese høyt. Det er publikums applaus som er belønningen for innsatsen og som bygger selvtilliten deres til å snakke et annet språk, sier han. 

Rodney Martin har passert de 70, men har lange arbeidsdager. Når han vender hjem til Adelaide etter norgesbesøket, venter et opphold i Kina. Der har han  tilbrakt mye tid de siste årene. Tallrike workshops for lærere og foredrag på konferanser fyller dagene der. I tillegg skriver han kontinuerlig nye lærerveiledninger til bøkene forlaget hans utgir. - De nye veiledningene er mer tilpasset elever som lærer engelsk som andrespråk, forklarer han. 
- Erfaringene i Kina har ført til at vi vektlegger det muntlige sterkere. Her spiller Readers' Theatre en sentral rolle. Derfor er manus til rollespill et fast punkt i de nye lærerveiledningene.