Engelske lettlestbøker

WINGS-serien fra Era Publications byr på bøker på 26 nivå. De brukes fra begynnerstadiet og til og med 7. trinn. Til sammen omfatter serien ca. 350 titler, på noen nivå foreligger 30 titler. Alle nivå inneholder både fakta- og fiksjon. Bøkene er bygd på metoden guided reading. Det blir hele tiden presentert nye titler. Det siste nye er en lang rekke eventyr - kjente og mindre kjente. Eventyrene er hentet fra mange land - også Norge. Serien Deep End brukes mest på ungdomstrinnet, men enkelte elever på mellomtrinnet kan godt bruke disse.

PRISER

WINGS:
Level 1: 42 kr pr. stk. 4+ av samme tittel: 40 kr pr. stk.
Level 2-20: 56,00 kr pr. stk. 4+ av samme tittel: 53 kr. pr. stk.
Level 21-26: 61 kr. pr. stk. 4+ av samme tittel: 58 kr pr. stk.
Big Books level 2-20: 265 kr. pr. stk. Level 21-26: 290 kr. pr. stk..
Martin's Picture Dictionary: 130 kr.

Deep End:
Orange: 53,00 kr (fiction)    77,00 kr (nonfiction)
Green:   53,00 kr     "          77,00 kr        "
Purple:  56,00 kr      "          77,00 kr        "      
Yellow:  65,00 kr      "          83,00 kr        "
Red:      65,00 kr      "          83,00 kr        "