ELI-spill

Dette morsomme spillet vil hjelpe eleven til rett bruk av preposisjoner som uttrykker sted; in front of, behind, next to, between, under, on, inside, above. Dette gjøres ved å presentere underholdende karakterer og gjenstander på en piratøy.

Spillet som lar deg bli kjent med geografi, historie og kultur i Storbritannia og Irland.

Lær å fortelle og spørre om hva klokka er. Lær å bruke de riktige uttrykkene. Nivå: A1