Læremidler i fremmedspråk

AH2 tilbyr materiell til undervisning i fremmedspråkene engelsk, spansk, tysk og fransk: Nivåinndelte lettlestbøker, brettspill, billedordbøker, kopieringsoriginaler og de såkalte "Talking Dice". Vi henvender oss først og fremst til grunnskolen, både barne- og ungdomstrinnet. Også mange videregående skoler bruker vårt materiell.
AH2 har også gitt ut en lesedagbok som først og fremst er beregnet på norskfaget.

WINGS-serien fra det australske forlaget Era Publications inneholder engelske lettlestbøker på 26 nivå. Serien bygger på metoden Guided Reading og inneholder både fakta- og fiksjonstekster. 
Brukes på barne- og mellomtrinnet.
Lesenivå 1 - 26.
Pris: 42 - 56 kr pr. stk.
Les mer.

Traditional Tales "Pannekaken", "Mannen som skulle stelle heime" og "De tre bukkene Bruse" er tre kjente og kjære eventyr i den nye serien. Klassiske eventyr fra hele verden - over 120 i tallet. Passer for barne- og mellomtrinnet. 
Lesenivå 5 - 26.
Pris: 51 - 56 kr pr. stk.
Les mer.

Deep End-serien

Spennende bøker for ungdomstrinnet.
Les mer

Skolen der engelsk er gøy

Nylund skole i Stavanger bruker australske lærebøker.
Les mer.

 

- Fyll teksten med liv!

Rodney Martin, mannen bak WINGS-serien, besøker Norge.
Les mer.

Buggeland skole i Sandnes:
- Elevene ber om å bli hørt i leksa.
Les mer.

Lettlestbøker
Spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Kopieringsoriginaler
Engelsk, spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Brettspill
Engelsk, spansk, tysk, fransk.
Les mer.

Talking Dice
Terninger som læremiddel.
Gets you talking!
Les mer.

Big Books
Mer enn 50 av titlene i WINGS-serien er også utgitt som Big Books.
Les mer.

Picture Dictionary 
Mannen bak WINGS-serien har laget denne fine billedordboka.
Les mer.

Priser 
Finn oversikt her.

in2Era 
in2Era er en verden av online-produkter for hjem, skole og bibliotek.
Les mer.

Lesedagboka
- boka som tar vare på de gode leseopplevelsene.
Les mer.