ELI Readers

En serie på 16 lettleste bøker beregnet på den første opplæringen i spansk. Inneholder mange kjente eventyr, som "Rødhette" og "Keiserens nye klær". Morsomme illustrasjoner.

En serie på 16 lettleste bøker beregnet på den første opplæringen i fransk. Inneholder mange kjente eventyr, som "Rødhette" og "Keiserens nye klær". Morsomme illustrasjoner. Série de 16 livres de lecture actifs et de difficulté croissante pour débutants. Familiariser avec le lexique et les structures de base de la langue étudiée.

En serie på 16 lettleste bøker beregnet på den første opplæringen i tysk. Inneholder mange kjente eventyr, som "Rødhette" og "Keiserens nye klær". Morsomme illustrasjoner.

16 kjente eventyr i lettlest utgave på spansk, tysk og fransk. Serien kjennetegnes av humoristiske tegninger og har utbrettsider med nyttige gloser. Enkle oppgaver bak i boka.