European Language Institute

Å lære et nytt språk krever hardt arbeid. Men det gjør ikke noe om det er morsomt også av og til. Hvorfor ikke øve vokabular, verb, klokkeslett og tall på en underholdende måte?

ELI har som sin filosofi å skape motivasjon - å få til en større interesse fra elevens side, og som en konsekvens av det å lette innlæringen av det nye språket. For å oppnå dette tilbyr ELI en mengde spennende læremidler. Vi har valgt ut disse:

 

LETTLESTE BØKER I SPANSK, TYSK OG FRANSK

 

Mange har etterlyst lettleste bøker i spansk. Vi har derfor tatt inn to serier, som også kan skaffes på tysk og fransk.

1294667633278.Scale .w -70 1294667632487.Scale.w-72-1

Mis primeros cuentos Serie Verde

 

En serie på 16 lettleste bøker beregnet på den første opplæringen i spansk. Inneholder mange kjente eventyr, som "Rødhette" og "Keiserens nye klær".

Pris: 57 kr, 105 kr m/CD

Det finnes 16 titler i denne serien. Oversikt over titlene finnes i katalogen.

Tilsvarende titler finnes også på fransk, tysk og italiensk.

1294667633938.Scale .w -80 1294667634712.Scale .w -78

La lectura ELI

 

Denne serien krever litt mer enn Serie Verde. Spennende historier hentet fra tenåringenes liv.

Pris:  75 kr, 118 kr m/CD

Serien byr på 10 titler på fire forskjellige nivå. Finn titlene i katalogen.

Tilsvarende titler finnes også på fransk, tysk og italiensk.

SPILL

 

1294667635749.Scale.w-172-1 1294667636452.Scale .w -181 1294667637296.Scale .w -140-1

Picture Bingo  Lær 100 viktige ord på en morsom måte.
The Number Game Et spill hvor du kan lære tallene fra 1 - 100 .
The Busy Day Dominoes Vokabular og grammatikalske strukturer knyttet til dagligdagse situasjoner. 
The Great Verb Game, et spill hvor du kan lære regelrette og uregelrette verb.

Pris for disse spillene er 179 kr pr. stk.

The Well Game Øv på bruken av preposisjonene to, at, from, on, in. Pris: 249 kr
Samlet pris (5 spill): 795 kr

 

Har du spørsmål angående brettspillene, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Billedordbok og kopieringsoriginaler

 

1294667638146.Scale .w -172 1294667639070.Scale .w -168-1 1294667640646.Scale .w -177-1

 

Billedordbok - ELI Picture Dictionary Junior. Lær mer enn 1000 ord og mange uttrykk. 76 illustrerte sider med forskjellige tema tilknyttet ulike aspekter i dagliglivet. For hvert tema introduseres språkstrukturer. Alfabetisk ordliste bak i boka.

Pris: 110 kr + 10 gir 10 % rabatt.

 

English with Crosswords - Kopieringsoriginaler Hvert hefte inneholder 12 tema som hvert presenterer 20 illustrerte ord, inklusiv verb og adjektiv. Så øves de nye ordene i 5 kryssord: 240 nye ord og 60 kryssord pr hefte. Elementary og intermediate level.

Pris pr hefte: 298 kr

 

Vocabulary Builder - Kopieringsoriginaler  Ideell til selvstudium. Sikrer og utvider vokabular og strukturer tilknyttet dagliglivet. 40 tema - mer enn 1000 ord blir brukt i forskjellige aktiviteter som matching, fill the gaps, crosswords etc.Elementary og intermediate level.

Pris pr hefte: 298 kr

 

Lettlestbøker, billedordbok, spill og kopieringsoriginaler kan i tillegg til engelsk også skaffes på tysk, spansk og fransk.