Martin's Picture Dictionary

MARTINS'S Picture Dictionary er beregnet til bruk både hjemme og på skolen for å utvikle barns ordforråd, lesing og rettskriving. Den egner seg perfekt for barn som skal lære et nytt språk. Mer enn 1100 ord og bilder, 96 sider.

Noen viktige trekk

* Temainndelt
* Ord vist i scener
* Fargerike illustrasjoner
* Også tegn, tall og mål
* Ord inndelt i noen av ordklassene
*
Alfabetisk ordliste

Tekst: Rodney Martin
Illustrasjoner: Deborah Baldassi