Martin's Picture Dictionary

Martin's Picture Dictionary er beregnet til bruk både hjemme og på skolen for å utvikle barns ordforråd, lesing og rettskriving. Den egner seg perfekt for barn som skal lære et nytt språk. Mer enn 1100 ord og bilder, 96 sider.

Noen viktige trekk: 

* Temainndelt
* Ord vist i scener.
* Fargerike illustrasjoner
* Også tegn, tall og mål
*Ord inndelt i noen av ordklassene
* Alfabetisk ordliste

Tekst: Rodney Martin
Illustrasjoner: Deborah Baldassi

Pris: 125,- kr

Billedordbok med mer enn 1100 ord fordelt på 96 sider * Temainndelt * Fargerike illustrasjoner * Også tegn, tall og mål * Alfabetisk ordliste